امروز  27 آبان 1396
اصفهان / اصفهان 1:4 - 4 / 12 / 1390 3950 بازدید
اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اعلام شد .  

به گزارش سایت انتخابات مجلس نهم به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دراین حوزه به شرح زیراعلام شد:

'محمد آذربایجانی' فرزند مصطفی مشهور به دكتر آذربایجانی
'ابوالفضل آقادادی' فرزند حسن
'امراله ابراهیمی ورزنه' فرزند علی مشهور به دكتر ابراهیمی
'نیره اخوان بیطرف' فرزند جواد مشهور به اخوان
'زهرا اخوان نسب' فرزند حسین
'محمدحسین استكی' فرزند جواد مشهور به دكتر استكی
'مرتضی استكی' فرزند علی
'علیرضا اقتصاد' فرزند ابوالقاسم
'علی امری' فرزند افلاطون
'حمیدرضا امینی' فرزند اسماعیل
'علیرضا انصاری چهار سوقی' فرزند حسین مشهور به تقی
'امیرحسین بحری نجفی' فرزند حسن
' علی رضا بهشتی مقدم' فرزند اكبر
'سیدمحمود تاج زاده قهی' فرزند سید عبدالعلی مشهور به تاج زاده
'شهریار جبل عاملی' فرزند علی
'محمد جعفری فشاركی' فرزند محمدحسین مشهور به فشاركی
'رسول حامدیان اصفهانی' فرزند مصطفی مشهور به حامدیان
'قدرت الله خسروشاهی' فرزند اسدالله
'محمد خوانساری رزوه' فرزند هوشنگ
'احسان خیام باشی' فرزند علی اصغر
'مجتبی خیام نكوئی' فرزند محمد
'مهدی دانش' فرزند جواد
'علی حسین داودی' فرزند غلامعلی
'احمد دهقانپور' فرزند محمد حسن
'سیدرسول ذاكر' فرزند سید احمد مشهور به دكتر ذاكر
'پریسا رضایی' فرزند كریم
'حسن رضائی هرندی' فرزند ابوالقاسم
'عدنان زادهوش' فرزند عبدالرزاق مشهور به دكتر زادهوش
'رضا زارعی گشیری' فرزند قربانعلی
'جلال زرگران' فرزند عباس
'احمد سالك كاشانی' فرزند محمود
'علی رضا سلطانی' فرزند علی
'مجید سلیمانی نجف آبادی' فرزند حسینعلی
'محمدعلی سوادكوهی موگویی ' فرزند ولی مشهور به سوادكوهی
'احمد شریعتی كمال آبادی' فرزند محمد مشهور به دكتر شریعتی
'محمد شكیبا فر' فرزند محمد علی مشهور به شكیبا
'نعمت اله شمس قارنه' فرزند مرتضی
'محمد كریم شهرزاد' فرزند حسن مشهور به دكتر شهرزاد
'عباس شیوعی' فرزند كمال
'علی اكبر صافی اصفهانی' فرزند مصطفی
'حیدر صنیع زاده' فرزند شكراله
'سید علی ضابط زاده' فرزند حسن
'سیدمحمود طباطبائی مزرعه نو' فرزند سید بمانعلی
'محسن طبیعی نافچی' فرزند قدرت الله
'مرتضی طلائی' فرزند باقر
'محمدرضا عباسیان اسفرجانی' فرزند سیف اله
'محمدعلی عبدالحسینی نیا' فرزند عباس
'یاسر عروجی' فرزند مهدی
'حسن فرهمند حسن آبادی' فرزند حسینعلی
'حمیدرضافولادگر' فرزند محمد مشهور به مهندس فولادگر
'غلامرضا قربانی خراجی' فرزند محمد تقی
'محمد قربانی مقدم' فرزند حسین
'محمد علی قضاوی خوراسگانی' فرزند مهدی
'عبدالحسین كاردان پور' فرزند محمدعلی مشهور به محمد كاردان پور
'مهرداد كاشانی' فرزند غلامعلی مشهور به مهندسی كاشانی
'علی كاظمی' فرزند رضا
'حسن كامران دستجردی' فرزند محمد علی مشهور به دكتر كامران
'محمد رضا كدخدائی طوقچی' فرزند مصطفی
'سعید كریمی فرزند حسن مشهور به دكتر كریمی
'رضا كیانی رنانی' فرزند محمد
'ناصر مجلسی' فرزند تقی
'حسین محسنی' فرزند رحمان مشهور به محسنی هماگرانی
'محمد علی محسنی ا‍ژیه' فرزند محمدرضا
'سید ابوالفضل مصطفوی اصفهانی فرزند سید عباس
'عباس مقتدای خوراسگانی' فرزند ابوالقاسم مشهور به دكتر مقتدایی
'علی مقدس حسین زاده' فرزند محمد رضا مشهور به مقدس
'فضل اله منصوری' فرزند عبدالحسین
'سید محسن موسوی' فرزند سید مرتضی مشهور به دكتر موسوی
'سید محمدرضا میرعلایی' فرزند سید ابراهیم
'مجید نادرالاصلی' فرزند احمد مشهور به نادری
'همتعلی نادری دره شوری' فرزند نادر
'محمدرضا ناصری دولت آبادی 'فرزند محمد علی
'مصطفی ناصری سفتجانی' فرزند آقا میرزا
'سیدمهران نحوی' فرزند احمد
'مهدی نصراصفهانی' فرزند غلامحسین مشهور به دكتر نصر
'مسعود نیك دستی' فرزند محمود مشهور به دكتر نیك دستی
'افشین نیلی احمدآبادی' فرزند محمد
'حمید نیلی پور' فرزند احمد مشهور به حاجی نیلی

نظرات کاربران 0 نظر