امروز  28 آبان 1396

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در فریدن و فریدونشهر و چادگان اعلام شد.
10:31  -  5 / 12 / 1390

 [ 1 ]