امروز  3 آذر 1396

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در كلیبر، خداآفرین و هوراند اعلام شد.
16:7  -  4 / 12 / 1390

 [ 1 ]