امروز  3 آذر 1396

نماینده کاشمردر مجلس شورای اسلامی گفت: واسطه‌ها انگور کشاورزان را 360 تومان می‌خریدند و در بازار تهران همین انگور بیش از 4هزار تومان به فروش می‌رسید.
16:49  -  17 / 3 / 1391

نماینده کاشمر در خانه ملت گفت: مجلس هشتم می‌تواند با قوام کامل و آگاهی 4ساله راجع به لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس اظهار نظر کند.
12:13  -  19 / 2 / 1391

از مجموع 400 هزار و 289 برگ رای صحیح دومین مرحله انتخابات مجلس نهم ، جواد كریمی قدوسی با 196 هزار و 70 رای و محمدحسین حسین زاده بحرینی با 188 هزار و 293 رای راهی مجلس شدند.
12:48  -  16 / 2 / 1391

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی با اشاره به شایعه انصراف یکی از نامزدها در حوزه انتخابیه مشهد و کلات: چنین شایعه‌ای به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم می‌خواهیم بدون توجه به این مسایل در انتخابات شرکت کنند
12:58  -  15 / 2 / 1391

بر طبق آخرین آمار اعلام شده نتایج نهایی حوزه های انتخابیه مختلف استان خراسان رضوی به این صورت می باشد.
19:21  -  13 / 12 / 1390

آخرین خبرها از راهیابی محمد دهقان برای سومین بار پی‌در پی به مجلس شورای اسلامی و بازماندن خباز نماینده کاشمر از راهیابی به مجلس حکایت می کند.
4:11  -  13 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در نیشابور اعلام شد.
11:55  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در گناباد و بجستان اعلام شد.
11:52  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در کاشمر اعلام شد.
11:50  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در قوچان اعلام شد.
11:48  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در فریمان اعلام شد.
11:46  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سبزوار اعلام شد.
11:43  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در درگز اعلام شد.
11:42  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در خواف اعلام شد.
11:40  -  5 / 12 / 1390

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در چناران اعلام شد.
11:37  -  5 / 12 / 1390