امروز  29 مهر 1396

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند اعلام شد.
15:34  -  4 / 12 / 1390

اسامی نامزدهای ثبت نام شده مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی فیروزآباد ، قیروکارزین و فراشبند بدین شرح می باشد.
22:49  -  11 / 10 / 1390

تا امروز که روز پنجم انتخابات است چهار نفر به صورت رسمی از حوزه انتخابیه فیروزآباد ثبت نام کرده اند.
22:37  -  7 / 10 / 1390

 [ 1 ]