امروز  3 آذر 1396

از مجموع نامزدهای تایید صلاحیت شده خراسان شمالی 7 نامزد انتخاباتی مربوط به حوزه انتخابیه شیروان است.
13:22  -  3 / 12 / 1390

 [ 1 ]