امروز  29 مهر 1396

پس از بررسي نهايي صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات کانديداهاي رد صلاحيت شده، در نهايت اسامي کانديداهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرکرد اعلام شد.
15:12  -  4 / 12 / 1390

اسامی کاندیاهای ثبت نامی درحوزه انتخابیه شهرکرد:
13:0  -  20 / 10 / 1390

فرهادکاظمی ازاحتمال اخذ رای به صورت رایانه ای درشهرستان شهرکردخبرداد.
10:47  -  18 / 10 / 1390

 [ 1 ]