امروز  3 آذر 1396
امید کریمیان
تعداد آرا در دور اول : 29480 رای
درصد آرا در دور اول : 37.36 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.