امروز  29 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان مرکزی / اراك و كمیجان
عباس رجایی
تعداد آرا در دور اول : 65038 رای
درصد آرا در دور اول : 27.48 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.