امروز  29 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان فارس / جهرم
محمد رضا رضایی کوچی
تعداد آرا در دور اول : 53575 رای
درصد آرا در دور اول : 54.22 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.