امروز  28 آبان 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
حمیدرضا فولادگر
تعداد آرا در دور اول : 130898 رای
تعداد آرا در دور دوم : 130636 رای
درصد آرا در دور دوم : 54.12 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.