امروز  29 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
احمد سالک
تعداد آرا در دور اول : 169677 رای
درصد آرا در دور اول : 43.9 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.