امروز  28 آبان 1396
احمد علی مقیمی
تعداد آرا در دور اول : 57822 رای
درصد آرا در دور اول : 36.78 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.