امروز  3 آذر 1396
حوزه انتخابیه : استان یزد / تفت و میبد
سیدجلال یحیی زاده
تعداد آرا در دور اول : 25382 رای
درصد آرا در دور اول : 43.69 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.