امروز  28 آبان 1396
حوزه انتخابیه : استان کرمانشاه / سنقر
محمدابراهیم محبی
تعداد آرا در دور اول : 18788 رای
درصد آرا در دور اول : 38.13 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.