امروز  29 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان کردستان / سقز و بانه
محسن بیگلری
تعداد آرا در دور اول : 44427 رای
درصد آرا در دور اول : 36.11 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.