امروز  28 آبان 1396
مهدی دواتگری
تعداد آرا در دور اول : 92215 رای
درصد آرا در دور اول : 60.36 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.