امروز  29 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان بوشهر / دیر وکنگان جم
موسی احمدی
تعداد آرا در دور اول : 34576 رای
درصد آرا در دور اول : 34.67 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.