امروز  3 آذر 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
حسن کامران
تعداد آرا در دور اول : 229420 رای
درصد آرا در دور اول : 37.34 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.