امروز  1 اسفند 1395
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
محمد علی محسنی ا‍ژیه
شعار انتخاباتی کاندیدا :



به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!