امروز  5 اردیبهشت 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
احسان خیام باشی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!