امروز  29 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
شهریار جبل عاملی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!