امروز  4 مرداد 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
علی رضا بهشتی مقدم
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!