امروز  6 مهر 1395
حوزه انتخابیه : استان همدان / ملایر
علی نعمت چهاردولی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!