امروز  22 بهمن 1394
حوزه انتخابیه : استان همدان / ملایر
علی نعمت چهاردولی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!