امروز  5 مهر 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
عباس مقتدایی
شعار انتخاباتی کاندیدا :



به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!