امروز  8 اسفند 1395
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
حمیدرضا فولادگر
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!