امروز  27 آبان 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
همت علی نادری دره شوری
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!