امروز  3 آذر 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
محمد علی قضاوی خوراسگانی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!