امروز  7 اسفند 1395
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
حسن کامران
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!